in

Soal Bahasa Bali SD Kelas 2


I.                   PILIH JAWABAN ANE PATUT.
1. Buron di gambar ento mabatis …A. DuaB. TeluC. Patpat2. Nyama ane kelihan madan …A. BeliB. AdiC. Bapa3. Kuku ane dawa patut …A. GetepinB. BersihinC. Ubuhin
4.  Ngeling tungkalikne …A. SebetB. DemenC. Kedek5. Ane madan jam …A. RorasB. Solah kuang limaC. Roras Kuang lima

6. Ane madan kruna lingga Awanda.. …A. YehB. MejaC. Buku
7. Anak ane geginane maigel-igelan madan..A. PenabuhB. PraginaC. Sopir8. Apa ane tolih ngejoh ngejohan …A. MataB. CunguhC. Kuping9. Apa anka cenik ngemu getih …A. GodohB. LeguC. Nasi Goreng10. Jani rahina Soma bin mani rahina …A. RediteB. AnggaraC. Budha     11. Tiang nyepak bola aji ……A. LimaB. GidatC. Batis    12. Entud tiange keseleo tusing dadi ……A. TagelangB. NgajengC. Pules    13.Made Darma nyiram entik-entik apang……A. LayuB. MentikC. Mati    14.  Bukune …………. teken Nyoman.A. BacanaB. MacaC. Baca


15. Made Ayu meli obad di…….A. ApotekB. SekolahC. Peken16. Nganggo baju putih barak nyiriang masekolah di ……..A. SDB. SMPC. SMA17. Tamat masekolah di SD patut nglanturang masekolah ka …..A. SMPB. SMAC. Kuliah
18. Anak ane tusing ngidang ningehang madan ……A. BongolB. KolokC. Curek19. Halaman sekolah linggah pesan. Linggah tungkalikneA. BedikB. CupitC. Bawak20. Taman Ayun tongosne di kabupaten …..           A. Badung           B. Tabanan           C. Denpasar

II. JAWAB ANE PATUT1. Jani rahina Sukra bin bani…………….2. Solas  juang telu dadi…………..3. Anake ane tusing nyingakin madan…………4. Yen ngawag ngentungan luu sinah lakar…………….5. Apake madaar cepok wareg sesai …………..6. Panak celeng madan…………..7. Anake ane nyalanan dokar madan……………8. Jukute rasane lalah krana lebian…………….9.Jam pitu lebih lima yen tulis gango angka dadi…………….10. I Meme meli nasi. Nasi basa Bali alusne……………….

Advertisement
Advertisement

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

List of Tourist Attractions in Bali

Sejarah Agama Hindu di Bali