in

Sandi Suara Ring Bahasa Bali

Sandi Suara Ring Bahasa Bali

Sandi Suara

Om Swastyastu majeng Ida dane sane banget wangiang titiang. Ring galah becik sekadi mangkin, titiang ngicen indik sandi suara. Tetujonnyane mangda prasida kawacen tur karesepang. Rarisang cingak imba sandi suara sane lumbrah ring sor.

Sandi suara Inggih punika suara sané kawangun malarapan antuk gabungan kakalih suara. Ri sajeroning gabungan kalih suara punika, wénten pinaka dasar sané kanggén nujuin gabungan
punika , minakadinnyané :
1. Aksara suara  a   +  a = à
2. Aksara suara   i   +  i = ì
3. Aksara suara   u   +  u = ù
4. Aksara suara   a   +  u = 0
5. Aksara suara   a   + u = u
6. Aksara suara a  + i = é
7. Aksara suara a     + i = i
8. Aksara suara a     +     é = é

Sandi suara inggih punika patemon suara kekalih raris ngawetuang arti suara tunggil. Manut patemon aksara suara sandi punika wenten taler sorohnannyane minakadi: 1. a + a = a umpami : sa + ampun   sampun 2. a + i = e umpami : saji + an = sajen  3. a + u = o umpami : sa + ulah = solah        umpami : tuju + an = tujon Manut genahnyane suara sandi wenten kalih soroh :
Sandi tengah inggih punika suara sandi sane wenten wangunnyane sajeroning kruna tiron
Umpami : kasengkala + in = kasengkalen
     te + tuju + an = tetujon
Sandi Sisi inggih punika wangunnyane wenten wit ipun saking rangkepan kalih kruna : Umpami : kapi + indra = kapindrah              nara + indra = narendra              wana + nara = wanara                  parama + iswari = parameswari
Matetujon m  t) tu ejo n/. 11. Muponin   ¿mu  e  p o ni n/.
Kakayonan k k eYÿ n n/. 12. Pakubonan   ¿ ¿p ku  ebo n n/.
Parapen  p r  ep n/. 13. Paturon    p  tu e  r o n/.
Paramesuari  p r  em sÚ  ri. 14.Kelangan   ek l \ n/.
Kacaronin  k c e r o ni n/.           15. Sesajen   s) s  ej n/.
Mahottama  m  eHÿ  tÓ m. 16. Kaanggen  ÿ ¿Kÿ e\á n/.
Masomahan  m eSÿ m h n/. 17. Geguyonan  ¿ ¿g) gu  eYÿ n n/.
Maburonan  m bu e e  r o n n/. 18. Kelayonan  ÿ ¿k) l eYÿ n n/.
Koripan  eKÿ ri p n/. 19. Pepasten     p) p enÓ n/.
Sesamen  s) s em n/. 20. Pejaten       p) j et n/.

Wantah amunika dumun titiang ngicen. Manawita wenten galah malih miwah lantang tuuh, irika pastika kawewehin titiang. Puputang titiang antuk parama santi.Om santih, santih, santih om

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Materi Tempat Suci Agama Hindu

Materi Kekawin Bahasa Bali