in

Materi Pidarta Bahasa Bali Dan Contoh

Pengertian Pidarta :
Pidarta inggih punika bebaosan marupa daging pikayunan sane kawedar majeng anak sareng akeh, mangda napi sane kawedar prasida karesepang saha kalaksanayang.
Tata cara sajeroning maktayang pidarta/Cara Membaca Pidarta:
  1.       Pidarta dadakan (impromtu) inggih punika pidarta sane kawedar sangkaning dadakan utawi nenten madasar antuk pangrencana lan nenten nganggen teks.
  2.       Ngwacen pidarta (manuskrip) inggih punika pidarta sane kawedar sangkaning sampun kasiagayang teksnyane.
  3.       Pidarta sane kabaktayang ngangge ringkesan (skema/ekstempore).
  4.       Pidarta sane kaapalang (memoriter), inggih punika pidarta sane sampun kaparidabdabang, tur ring sajeroning pacang mapidarta sang sane mapidarta nenten nganggen teks.

Tata cara sajeroning makarya pidarata/Hal Hal Yang Diperhatikan Sebelum Menulis Pidarta :
  1.      Murda
  2.      Pamahbah / Pendahuluan
  3.      Pangastawa
  4.      Rasa angayubagia

3. Daging pidarta (Isi)
4. Pamuput/Panyineb (Penutup)
– Matur suksma
– Nyutetang daging baos
– Nunas pengampura
– Salam penutup
Agem utawi tetikes mapidarta/Aturan Menulis Pidarta:

1.Wicara inggih punika kawagedan ngolah topik utawi tema
2.Wirama inggih punika vocal / intonasi suara sane prasida nudut kayun sang sane mirengan
3.Wirasa inggih punika kawagedan maktayang pidrta antuk rasa mangda neneten sakadi anak ngapalan.
4.Wiraga inggih punika semita utawi laras sang sane maktayang
5.Wesata inggih punika nyobiahang pidarta antuk pikayunan sane manut ring wiraga.
Luir bebaosan pidarta /Macam Macam Pidarta :
1.Dharma wacana inggih punika bebaosan pidarta sane kawedar majeng anak sareng akeh sane madaging indik sastra agama
2.Sambrama wacana inggih punika bebaosan pidarta sane kawedar pinaka panyaggra tamiu sajeroning upacara adat utawi agama.
3.Dharma tula inggih punika mabligbagan (diskusi)
4.Widhya tula inggih punika mabligbagan saindim daging kaweruhan (ilmu pengetahuan)
5Dharma suaka inggih punika bebaosan pidarta sane daging ipun wenten sane jagi kasuakayang.
6.Atur piuning inggih punika mabebaosan mabas abali alus sane nguningayang kawentenan karya sane jagi kalaksanayang.
Contoh Pidarta :
Mabusana Adat BALI sane Becik
          Suksma antuk galah sane katiba ring titiang sane mangkin.
          Sadurung titian matur-atur, ngiring iraga sareng sami matur suksma majeng ring IDA SANG HYANG WIDHI WASA duaning ASUNG KERTA WARA NUGRAHA ida iraga makesamian mapupul ring rahine sane becik puniki malarapan antuk panganjali umat “OM SWASTYASTU”.
Advertisement
          Ibu/bpk guru sane wangiang titian lan ida dane semeton titian sareng sami sane banget tresnasihin titian. Ring galahe sane becik puniki prasida titian masadu ajeng ring bpk/ibu guru taler ida dane , titiang pacing ngaturang parindikan sane mamurda “ MabusanaAdat BALI sane Becik”. Napi mawinan titiang ngambil murda kadi asa punika, duaning rauh mangkin ngangsan akeh umat Hindu Bali sane mabusana adat nenten patut, kadi ngangge wastra sane bawak utawi nenten ngalintangin lutu. Nika sane ngranayang sayan lami adat bali sayan punah.
          Ring zamane sane ngangsan modern puniki, ngiring iraga dados generasi muda mangda nglestariang adat lan budaya bali sane kawarisin antuk leluhur iraga sareng sami. Yening iraga pacing ka pura mangda mabusana adat sane becik. Ngangge wastra sane lantang lan ngangge destran sane petak utawi putih. Yening sane istri mangda ngangge kabaya sane panjangnyane ngalintangin siku.
          Wantah kadi asapunika sane prasida aturang titian, mogi-mogi napi sane aturang titian mawiguna antuk iraga sareng sami. Titian nunas geng rena sinampura antuk keiwangan titian sane neten patut ring arsan soang-soang. Puputang titian antuk parama santhi “ OM SANTHI, SANTHI, SANTHI OM”.

Advertisement

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pupuh : Pengertian Dan Macam-Macam Pupuh

Pengertian Sekar Rare Dan Contohnya