in

Materi Drama Bahasa Bali

Drama Basa bali

Drama Basa bali

Drama Bali modérn


Lelampahan utawi drama pinaka sastra gancaran (prosa) saking kasusastraan Bali Anyar.   Lelampahan inggih punika sinalih tunggil karya sastra sané marupa wangun reraosan (dialog), sané saranannyané marupa papintonan. Lelampahan mnut unteng ceritannyané kakepah dados kakalih inggih punika : (1) lelampahan sané madaging cerita indik folklor, sané ceritannyané  sampun ketah ring kramané pinaka satua tetamian, miwah (2) lelampahan sané madaging indik  satua-satua anyar sasuratan para kawi. Lelampahan ring sajeroning wataknyané wénten marupa : wangun tragedi (sané nyritayang indik sosial), miwah komedi (sané nyritayang indik bebanyolan).
Ring sajeroning papintonannyané wénten sané kawastanin pantomim inggih punika lelampahan sané wantah marupa semita utawi mimik miwah solah utawi gerak kémanten. Unteng karya sastra  lelampahan puniki wantah madrué wangun sané kabaos dialog utawi mareraosan sadu arep ring
para tokoh ceritannyané.


             Ring sor puniki wénten karya sastra lelampahan Bali Anyar miwah para pangawinyané,
sakadi :
1. Aduh Déwa Ratu, Olih Gedé  Dharna
2. Kirana, Olih Inyoman Manda
3. Gusti Ayu Klantir, Olih A. Wiyat S. Ardi
4. Srombotan Sambel Kacicang, Olih A.         Wiyat. S. Ardi

Ciri-ciri Drama  Bali modérn :


1. Nganggé naskah jangkep
2. Nganggén sutradara
3. Busana campuran( adat Bali lan modern)
4. Tabuh campuran tradisional Bali lan musik modern
5. Daging cerita ngeninin indik kahanan jagate mangkin
6. Basa sané kaanggén basa campuran
7. Genah masolah( setting pamentasan): bebas nganutin daging cerita

Pengertian Teges Drama Tradisional


Kasusastraan Bali Anyar sané marupa
lelampahan, yéning selehan, makasujatinnyané kahuripan unén-unén lelampahannyané sampun les.wor
becik pisan. Sakéwanten drama sané ketah ring  Bali wantah drama tradisional upaminipun drama gong miwah drama klasik, tur sané nganggén basa
Bali wantah drama gong, sané ceritannyané ketahn ganggén cerita Panji utawi wénten taler sané nénten nganggén  naskah drama  sané jangkep, tur praginannyané  ketah nganggén ringkesan cerita
utawi sinopsis kémanten, raris kalimbakang ngraga – ngraga antuk praginannyané soang-soang antuk improvisasi.

Advertisement

Indik artosnyane, Lelampahan  inggih punika Silih sinunggil karya sastra sané marupa wangun reraosan (dialog), sané saranannyané marupa papintonan. Bantang satuannyané kakepah
dados kakalih inggih punika : sané madaging cerita-cerita indik folklor, sané  ceritannyané  sampun lumrah mamargi ring kramané pinaka satua tetamian, miwah satua sané madaging indik  satua-satua anyar reriptan para kawi, tur ring sajeroning wataknyané lelampahan punika wénten sané marupa wangun tragedi (satua-satua sané madaging wicara sosial), miwah komedi (satua  bebanyolan), tur ring sajeroning papintonannyané taler wénten lelampahan sané wantah marupa
solah (gerak), semita (mimik) kémanten, sané kawastanin pantomin. Dadosnyané, unteng karya sastra lelampahan puniki wantah madrué wangun sané kabaos dialog utawi mareraosan sadu arep
ring para tokoh ceritannyané.
Drama Bali Purwa prasida kasorohang sakadi : Drama Gong, Prembon, Arja, Gambuh, Sendratari, Wayang, msl.

Ciri-ciri Drama Tradisional


Ciri-ciri Drama  Tradisional :
1. Naskah merupa ringkesan ring asapunapine nénten nganggén naskah
2. Nénten nganggé sutradara
3. Busana adat Bali
4. Tabuh Bali tradisional
5. Daging cerita ngeninin indik kahanan puri utawi aab jagate nguni.
6. Basa sané kaanggén Basa Bali lan Kawi
7. Genah masolah( setting pamentasan): panggung tradisional

Anggah ungguhing basa nyolahang Drama Tradisional
Tata Kramaning Basa Nyolahang Drama


1. Parekan lan parekan miwah panroan lan panyroan nganggé basa andap miwah basa kasar
2. Parekan / panyroan matur ring pepatih nganggén basa alus lan madya
3. Parekan/ panyroan matur ring sang prabu nganggén basa alus
4. Pepatih ring sang prabu nganggé basa alus
5. Pepatih ring parekan nganggé basa andap
6. Prabu ring parekan nganggé basa kapara lan kasar
7. Prabu ring para sametone nganggé basa alus lan andap
8. rikalaning kroda sami sering nganggé basa kasar.

Advertisement

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lengkara Lumaksana Bahasa Bali

Pura Kahyangan Tiga