in

Materi Artikel Bahasa Bali

Teges Artikel

Materi Artikel Bahasa Bali

Teges  miwah cacirén artikel


           Panglimbak Basa Bali rahinané mangkin sampun sayan-sayan becik. Basa Bali nénten ja wantah dados basa komunikasi verbal kémanten, nanging mangkin sampun dados basa sasuratan ring sajroning wawidangan jurnalistik utawi karya tulis ilmiah. Silih tunggil wentuk karya tulis ilmiah punika marupa artikel. Ring koran, sampun akéh mangkin artikel-artikel mabasa Bali sané kawedar nyabran minggu. Kahanané puniki sané ngawinang  kawéntenan Basa Bali sayan-sayan nglimbak. Nénten ja sakadi baos para janané sané dumun maosang Basa Bali pacang padem ring warsa 2020. Kawéntenan artikel mabasa Bali
puniki pinaka silih tungggil cecirén Basa Bali sampun prasIda ngiring ring panglimbak aab jagat sané kabaos gloBalisasi.
          Artikel inggih punika sasuratan sané madaging pamineh (opini) sang sané nyurat indik pikobet utawi wicara sané dados pabligbagan ring masyarakat. Artikel matetujon nyiarang, mligbagang, miwah pinaka panglila cita sang sané ngwacén (Sumandiria, 2004:1). Artikel punika katahan maosang indik sahananing sané wénten ring sajroning pagubugansang sané nyurat. Punika mawinan, napi sané kabaosang pastika sampun indik wicara utawi pabligbagan sané kantun akeh kabligbagang (up to date).
           Manut Mulyono (2012: 35) artikel punika wantah sasuratan sané manut kadi kahanan miwah kawéntenan data ring masyarakat (factual). Sasuratan artikel puniki madaging tata titi utawi pamargi sané prasIda muputang wicara utawi pikobet sané dados unteng babasosan ring artikel punika. Nike mawinan, sang sané nyurat artikel sepatut nyané para jana
sané uning indik wicara utawi pikobet sané kasurat utawi katah kebaos ahli. 

         Artikel Manut Sané Nyurat miwah Kawigunan (fungsi) Artikel manut sané nyurat miwah kawigunan kakaepah dados tiga, inggih punika artikel redaksi, artikel umum, miwah artikel sponsor.

Advertisement

Artikel Sponsor inggih punika artikel sané kasurat pinaka jalaran nyobiahang napi
sané jagi kaadol utawi katah kabaos artikel promosi. Artikel puniki katahan nénten ja panjang pisan, nanging napi sané jagi kawedar (promosiang) prasIda karesepang olih anak
sané jagi matumbasan.
Ring sajeroning makarya artikel patut pisan nguratiang tata basa sané jagi kaanggén.
Yening jagi makarya artikel sané dagingnyané indik penelitian sapatut nyané nganggén
basa ilmiah. yéning jagi nyurat artikel sané daging nyané nénten ilmiah, patut taler nganggén basa sané katah kauningin para krama Baliné, utawi nénten nganggén basa-basa sané
ilmiah. Artikel ilmiah punika mapaiketan ring penelitian.

Tata cara makarya artikel


             Ring sajroning nyurat artikel, patut nganutin uger-uger indik nyurat artikel.
Santukan artikel sané becik nénten medal saking pamargi sané miwahgan, patut katelebang napi sané dados uger-uger ring nyurat artikel. Wénten makumiwahg-kumiwahg pamargi sané patut titénin sadurungé nyurat artikel, inggih punika:
1. Sané patut uratiang kapartama wantah ngrereh unteng babaosan (topik) sané jagi
kasurat. Inggian unteng babaosan punika sapatutné mangda nganutin aab jagat utawi kahanan pabligbagan sané kantun akéh kabaos ring kramané.
2. Risampuné ngamolihang unteng babaosan (topik) madué jagi kasurat, rarisang kaepah unteng babaosané punika dados pahan sané alitan (subtopik). Tatujoné manggda prasida ngamolihang sasuratan sané jakti-jakti nincap ring sajroning unteng babaosan.
3. Rikala makarya artikel patut nganggén basa sané sampun katah kauningin utawi
basa sané miwahgan antuk ngresepang (komunikatif).

Advertisement

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Babad Bahasa Bali

Satua Bali