in

Babad Bahasa Bali

Sandi Suara Ring Bahasa Bali

Pengertian Babad Bali


Babad Adalah Kruna “babad” punika, wantah mawit saking basa Jawa Kuna, saking kruna “mbabad”, sané madué artos “ngabas” utawi “mabad”.Pakilitannyané sareng “babad” pinaka sejarah, babad punika maartos kawitan / silsilah. Nanging yén rerehang pakilitannyané pinaka karya sastra “babad” ngranjing silih sinunggil karya sastra sejarah. Sekadi : BabadMengwi, Babad Pasek, Babad Dewa Lampijeh, Babad Dalem, Babad Uwug Buleleng, Babad Arya, Babad Brahmana Catur, Babad Badung, Babad Tambyak, Babad Dukuh Suladri, Babad Pandé miwah
sané lianan.

Para sarjana sané urati tur turéksa ring parindikan babad, ngicénin panampén lan pangertian sekadi ring sor puniki : Manut 1. Danu Suprapta, babad madué artos inggih punika : salah sinunggil wangun sastra sejarah mabasa Jawa Baru, sané parinamannyané makuéh, luiré nganutin
indik angga, indik geografi , indik pakébeh, utawi sané tiosan.

 1. Suekmono, nlatarang indik babad
  inggih punika wantah pinaka carita sejarah sané ketahnyané lebihan daging caritannyané ring panlataran indik daging sejarahnyané yadiastun punika sané dados pola wantah pemargin sejarah punika. Teeuw, mitegesang wantah babad punika pinaka teks-teks historik utawi genealogik yang madaging unsur-unsur kesusastraan. Asapunika wénten makudang-kudang pangertian indik babad, sakémaon, untengnyané wantah babad pinaka teks-teks histori sané kauparengganing antuk unsurunsur kesusastraan
 2. Advertisement

Sifat Babad


Babad madué sipat:

 1. Sakral magis ( kekramatang ),
 2. Religio – magis ( madué unsur kepercayaan ),
 3. Legendaris ( indik pakilitannyané sareng kawéntenan daging jagaté ),
 4. Mitologi ( madué pakilitan sareng
  para dewata ),
 5. Hagiografi s ( madué unsur kaniskalan,
  kasaktian, tan anut ring hukum alam ),
  6 Simbolis ( madué unsur lambang-lambang , kruna sané mataksu
 • bhisama , pusaka-pusaka ),
 1. Sugestif ( madué unsur
  ramalan – tenung , suara sané gaib, unsur ipian ),
 2. Istana Sentris ( sinamian genah katuju ring puri ),
  9 Fragmentraris ( nénten jangkep ),
  10 Raja-kultus ( nyumbung betara lelangit ), 11. lokal ( madué sifat kedaerahan ), miwah anonym ( tan pa wastan pengarang ).

Tetuek Babad


Babad wantah pinaka titik temu pantaraning sastra lan sejarah. Kawéntenan sekala ring sajeroning babad sampun adung sareng kahuripan. Indik tetuek sakalannyané sampun taler nujuin
wirupa sané anyar. Antuké punika, babad punika boya ja pastika kasengguhang pinaka dokumen sejarah, sakémaon taler kasengguhang pinaka teks sané kreatif, tur nganutin konvensi kabudayaan Bali, narka lan minehang indik parindik sejarah lan boya sejarah ring sajeroning wangun dasar kabudayaan Bali.

Advertisement

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Materi Kekawin Bahasa Bali

Materi Artikel Bahasa Bali