in

3 Kumpulan Puisi Bahasa Bali

 Berikut adalah 3 Contoh Puisi Bahasa Bali Dan Terjemahannya  atau artinya dalam bahasa indonesia :     


BALI

Dinane wengi
Pedidi,ngrasayang manah ring ati sepi
Punika sane rasayang jani
Peteng gumu tanpa mata nai
Sekadi dammar sane nenten nyunarin hatidini
Mamargi nuju genah sane becik
Nanging
Ten nenten sane ledang nerima
Ten wenten sane satya masawitra munyi manis stata kemikan

Nenten Sujati

Dinane wengi
Pedidi, ngrasayang manah ring hati
Sepi
Punika sane rasayang jani
Peteng gumi tanpa matan ai
Sekadi dammar sane nenten nyunarin hati

Dini
Mamargi nuju genah sane becik
Nanging
Ten wenten sane ledang nerima
Ten wenten sane satya masawitra
Munyi manis stata kemikan

Advertisement
Langit Peteng

Sanja lakar peteng
Matan ai mulai kelem
Kedis-kedis mulih ka umahne
Langit suba peteng

Masisa ambu sane saru
Bulan suba nganti matan ai
Bintang bintang matamburan dilangite
Angin di petengne sane dingin

Ngaba embun di don-don
Inget teken kenangan sane luung
Sing nawang, apa sane ada di otak tiange
Munyi angin sane magesek don jak ranting

Akejep ngalihin perhatian tiange
Munyi munyine to gending peteng ne luung
Langite bek teken bintang bintange
Bulan sane nyinarin langite
Ngawinang luung langit peteng

Advertisement

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 Contoh Puisi Bahasa Bali Dan Terjemahannya

Contoh Artikel Bahasa Bali Tentang Demam Berdarah