in

Vaisesika Darsana

2. Vaisesika Darsana


a. Pendiri dan Sumber Ajarannya

Vaisesika yang merupakan salah satu aliran filsafat India yang tergolong ke dalam Sad Darsana agaknya lebih tua dibandingkan dengan filsafat Nyaya. Vaisesika dan Nyaya Darsana bersesuaian dalam prinsip pokok mereka, seperti sifat dan hakikat Sang Diri dan teori atom alam semesta, dan dikatakan pula Vaisesika merupakan tambahan dari filsafat Nyaya, yang memiliki analisa pengalaman sebagai obyektif utamanya.

Sistem filsafat Vaisesika mengambil nama darik kata Visesa yang artinya kekhususan, yang merupakan ciri-ciri pembeda dari benda-benda. Vaisiseka muncul pada abad ke-4 SM, dengan tokohnya ialah Rsi Kanada, yang juga dikenal sebagai rsi uluka. Sehingga sistem ini juga dikenal sebagai Aulukya Darsana dan juga dengan nama Kasyapa dan dianggap seorang Dewa-rsi. Kata uluka artinya burung hantu.

Advertisement

Sistem filsafat ini terutama dimaksudkan untuk menetapkan tentang Padartha, tetapi rsi Kanada membuka pokok

Advertisement

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Makalah Sejarah “Akulturasi Budaya Islam Dengan Budaya Nusantar

Pengertian Pemrograman Pascal Dan Sedikit Sejarah Nya